Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Värt att notera är att förekomsten av invandrare och utländska kulturimpulser inte per au- tomatik gör ett samhälle mångkulturellt enligt vår definition. Ett samhälle likt till exempel det svenska samhället på 1960-talet, med en uttalat överordnad majoritetskultur och en aktiv assimileringspolitik, men som inom sig rymmer en begränsad mängd invandrade indi- vider av annan kulturell bakgrund som ännu inte är fullt ut assimilerade och som hyser yt- liga utländska kulturimpulser i form av till exempel mat, kläder och dans, som den infödda befolkningen tagit till sig och uppskattar, är således inte att betrakta som en mångkultur enligt vår definition.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram