Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi är medvetna om att den nationella kulturen inte är statisk, den förändras över tid. Sam- tidigt sker djupgående förändringar oftast väldigt långsamt och dessutom utifrån en redan befintlig nationell och kulturell särart.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram