Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del av demokratin, men inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot principen om att alla svenska medborgare skall ha rätt till en likvärdig välfärd och samhällsservice.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram