Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram