Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi inser också att de miljöpolitiska intressena ständigt måste vägas mot andra viktiga sam- hällsvärden, att merparten av miljöproblemen är av global karaktär, att Sverige inte ensamt kan lösa problemen och att de resurser som kan avsättas för att förbättra miljön bör satsas där de gör största möjliga nytta.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram