Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi ser omsorgen om djuren som ett mått på hur utvecklat ett samhälle är och strävar efter ett samhälle där inga djur utsätts för onödigt lidande.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram