Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av statens medbo- rgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det alltid kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska. Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är begränsad, accepterar svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och motsättningar.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram