Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vid sidan av att vi inte tror på teorin om människan som ett tomt blad tror vi inte heller att människan i grunden är alltigenom god eller konstruktiv. Vår uppfattning är snarare att människan är både konstruktiv och destruktiv och att det inom varje människa pågår en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga krafter, känslor, instinkter och drifter.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram