Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Vid utbyggnad av förnybara kraftkällor så som vind, sol, våg- och vattenkraft måste stor hänsyn tas till kultur- och landskapsmässiga värden samt till djurliv och biologisk mångfald. Ett ekologiskt tänkande och medvetande ska vara vägledande inom det energipolitiska området. Genom incitament i form av beskattning, subventioner och lagstiftning kan politiken skapa förutsättningar för miljöbefrämjande åtgärder.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram