Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

A) Övergripande utgångspunkter

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram