Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Allas lika värde

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram