Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Arbete är en mänsklig rättighet och en samhällelig nödvändighet. Arbete åt alla är ett strategiskt huvudmål för vänsterpartiet.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram