Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

De framgångsrika angreppen på välfärden visar att reformer inom ramen för det kapitalistiska samhället snabbt kan rullas tillbaka när maktförhållandena mellan arbete och kapital förändras.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram