Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Demokratin skall utvidgas till det ekonomiska området och dess förutsättningar skall försvaras. Det gemensamma och samhälleliga ägandet skall öka och användas för att främja jämlikhet, demokrati, och ekologiskt hållbar och rättvis regional utveckling. De pensionsfonder staten har inflytande över skall användas på samma sätt. Särskilt angeläget är att börja återreglera ”naturliga monopol” och öka det samhälleliga ägandet och inflytandet över investeringar, i banksektorn och i andra finansiella sektorer. Särskilt i tider av finansiell kris kan och bör staten agera tydligare för att uppnå detta mål. Offentligt kapital skall kunna användas, såväl i en medveten strategi för uppköp av existerande verksamheter på marknaden, som för riskkapitalförsörjning till nystartad offentlig verksamhet.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram