Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Den internationella solidariteten är en bärande princip för vänsterns politik. Imperialistiskt förtryck och ekonomisk utsugning skall bekämpas. Överstatlig byråkrati skall ersättas av globalt samarbete. Svensk vapenexport måste stoppas och biståndet höjas. I internationella fora skall vi verka för att tredje världens skulder avskrivs. Sverige skall föra en självständig utrikespolitik till stöd för mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Folkrätten och principen om nationellt självbestämmande måste försvaras.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram