Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Den nyliberala offensiven mot offentligt ägande och mot arbetarrörelsens framsteg är både ett resultat av och en grund för den kapitalistiska stagnationen, med arbetslöshet och underutveckling på många håll som följd.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram