Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Den politiska demokratin är en strategisk framgång för arbetarrörelsen och vänstern. För vänsterpartiet är det självklart att ställa upp i val och att inom de ramar som demokratins spelregler sätter verka för en socialistisk och feministisk politik. I de parlamentariska församlingarna på alla samhällsnivåer bedriver vi ett konstruktivt arbete, i majoritet när det är möjligt, i opposition när det är nödvändigt. Det dagspolitiska arbetet är en del av vägen till en genomgripande samhällsförändring.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram