Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Det viktiga i denna strävan är riktningen. Flera kompletterande vägar måste prövas. Vilka strategier som tillämpas måste avgöras av de faktiska omständigheterna och den politiska utvecklingen i Sverige och Europa.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram