Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

En generell välfärd och en utbyggd offentlig sektor är viktiga faktorer för att bryta kvinnors underordning. För att få bort könssegregeringen på arbetsmarknaden krävs en omfördelning, från män till kvinnor, av arbetstid, inkomster och makt över besluten om arbetsmarknaden. Det obetalda arbetet skall delas rättvist. Lönediskriminering och skillnader i arbetsvillkor och anställningsförhållanden på grund av kön måste upphöra. Föräldraförsäkringen skall individualiseras. Patriarkala ideologier och sexistiska värderingar skall avslöjas. Deras värsta uttryck sexhandeln skall stoppas och pornografin bekämpas. Rätten till fri abort måste försvaras. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem. Den insikten måste prägla samhällslivets olika områden, som utbildningsväsende, stadsplanering och rättssystem, och leda till konkreta åtgärder.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram