Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

En utvidgning av kvinnors makt, inflytande, utrymme och inkomster kommer att innebära en inskränkning för män. Samtidigt innebär det patriarkala systemet också begränsningar av mäns livsval.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram