Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Ett tredje demokratiskt perspektiv är konsumenternas. Såväl den klassiska konsumentkooperationen som senare tiders brukarförvaltning i olika kommunala verksamheter är exempel på denna form av demokratiskt och gemensamt ägande.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram