Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

EU bygger murar mot resten av världen. Människor på flykt undan krig och nöd avvisas vid unionens yttre gränser och medlemsländernas möjlighet att föra en asylpolitik grundad på respekt för de mänskliga rättigheterna begränsas.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram