Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

EU fyller inte minimikraven på ett demokratiskt statsskick eller samarbete.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram