Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

EU:s budget bör göras om helt och inriktas på gröna investeringar som ger arbete och minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s dominerande budgetposter, jordbruksstöden och strukturfonderna, måste radikalt krympas.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram