Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Folkets politiska makt skall utövas av riksdagen, tillsatt genom allmänna, fria och rättvisa val där mandaten fördelas proportionellt mellan partier. Regeringen skall vara ansvarig inför riksdagen.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram