Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Hela denna del (A) utgör programmets övergripande värderingsmässiga och teoretiska utgångspunkter. Den presenterar två perspektiv och ett förhållningssätt som ska genomsyra partiets politik.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram