Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

I handelspolitiken gynnas europeisk jordbruks- och livsmedelsindustri på fattiga länders bekostnad.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram