Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram