Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Inledningen följs upp med att beskriva partiets två grundläggande perspektiv. Dessa analyserar maktstrukturerna patriarkatet och klassamhället. Därefter följer partiets grundläggande ekologiska förhållningssätt. Till sist görs en analys och beskrivning av dagens värld.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram