Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Kampen för ekonomisk demokrati, en kamp som har både klass- och könsaspekter, måste föras på flera plan och i olika former.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram