Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Könsarbetsdelningen har också präglat de fackliga organisationerna, som har utvecklat egna patriarkala strukturer enligt arbetsmarknadens modell med männens arbetsmönster och arbetsvillkor som norm.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram