Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Lagstiftningsmakt har förts från de nationella parlamenten till de kollektivt oansvariga regeringsrepresentanterna i ministerrådet och lagförslagen utarbetas av tjänstemännen i kommissionen.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram