Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Mänskliga rättigheter och folkrätt

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram