Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Programmet är indelat i fyra delar som går från övergripande texter till mer kortsiktiga strategier.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram