Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Reformer som varaktigt förändrar styrkeförhållandena i klasskampen, som fördjupar en reell demokrati och som minskar klyftorna i samhället är inte bara framsteg i sig utan innebär också att vi i morgon lättare kan uppnå det som är omöjligt i dag. Följande politiska huvudområden och strategiska huvudlinjer är därför centrala i en radikal vänsterpolitik:

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram