Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara grundläggande för all politik. Men mänskliga rättigheter praktiseras inte genom att de utlovats. De kan bara kan erövras och garanteras genom organiserade sociala rörelsers kamp för frigörelse och rättvisa.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram