Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Respekten för löntagarnas rättigheter och nationella avtalssystem ska skrivas in i EU:s fördrag i ett särskilt socialt protokoll. EU:s utstationeringsdirektiv ska ändras i enlighet med det.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram