Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Svenskt utträde ur EU kan aktualiseras av den politiska utvecklingen eller om folkligt stöd för utträde växer. Möjligheterna att lämna EMU ska formaliseras och Europeiska centralbanken ska ges ett sysselsättningsmål. Sverige ska förbli utanför EMU och motarbeta centraliseringen av den ekonomiska politisken i EU. Vänsterpartiet ska verka för att Sverige ges ett undantag från Eurosamarbetet. Överstatlig övervakning av medlemsstaternas budgetprocesser ska avvisas.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram