Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet använder EU-medlemskapet till att stärka det konkreta samarbetet med andra vänsterpartier i Europa. Detta sker med stor vikt lagd vid bibehållen självständighet för vårt parti.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram