Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet motsätter sig inte en utvidgning av EU med fler länder som uppfyller demokratiska kriterier. Inga krav på ekonomiska liberaliseringar eller sociala nedskärningar ska ställas på nya medlemsländer.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram