Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiets politiska arbete vägleds av partiets program, som anger vilken politik vi vill genomföra och vilket samhälle vi vill se. Den politiska, sociala och ekonomiska verkligheten förändras ständigt. Det är inte rimligt eller ens möjligt att föreskriva en handlingslinje för varje ny situation. Det betyder att nya ställningstaganden och prioriteringar inom ramen för partiets program ständigt måste göras. I vårt arbete i och utanför parlamenten har vi åtagit oss uppgiften att genomföra de krav som gemensamt beslutas i partiet och verka i den riktning programmen stakar ut.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram