Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att all upphandling av vuxenutbildning har krav på jämställdhetsplan för anställda samt genuspedagogisk kompetens.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram