Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla husdjur i jordbruksverksamhet ska ha laglig rätt till längre utevistelse under sommaren. När djur vistas inomhus ska de ha rätt till större utrymmen och att vistas i mindre grupper.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram