Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att anställningserbjudanden vid arbetskraftsinvandring ska vara juridiskt bindande. Avtalen ska följas, kontrolleras och sanktioner ska riktas mot företag som bryter mot ingångna avtal.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram