Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att asylsökande kvinnor ska synliggöras och få adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av våld och övergrepp. Detta kräver att den inblandade personalen har god kunskap om att bemöta kvinnor med svåra trauman.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram