Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att banavgifterna för tågtrafiken sänks.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram