Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att behålla den nuvarande lagen om förbud av köp av sexuella tjänster. Fi kräver även skärpta straff för sexköp.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram