Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det inrättas en oberoende delegation som bland annat ska avgöra om det råder inre väpnad konflikt eller svåra motsättningar eller inte i ett område. Bedömningar ska göras löpande och uppdateras kontinuerligt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram