Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att det ska gå att väcka allmänt åtal när djur vanvårdas och att resurserna för lagens efterlevnad ökas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram