Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att elever och studenter med funktionsnedsättningar ska garanteras utbildningsplatser och praktikplatser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram